logo

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
MyHomeBills  
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2012 10:07:51 AM(UTC)
MyHomeBills

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 1/25/2012(UTC)
Posts: 41
Man

Система предлага възможността за копиране на отделни или група от записи.

За да копирате всички записи от даден месец в избран друг месец, моля кликнете върху бутона 'Копирай'. В изведения прозорец имате възможността да изберете месец и година, в които записите от текущия месец да бъдат копирани. Може да копирате и само отбелязаните с флаг записи.


UserPostedImage


Използвайки контекстното меню (кликване на десен бутон на мишката независимо в коя клетка на даден запис/сметка) вие имате възможността да копирате и вмъкнете записа върху, който сте кликнали:

UserPostedImage

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You can create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.