logo

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
MyHomeBills  
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2012 9:35:05 AM(UTC)
MyHomeBills

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 1/25/2012(UTC)
Posts: 41
Man

Може да добавите разбивка към всяка сметка, като маркирате избрания запис и натиснете бутона 'Добави разбивка':
UserPostedImage

В появилия се прозорец може да въвеждате отделни записи, които принадлежат към избраната главна сметка:
UserPostedImage

За да видите детайлната разбивка към дадена сметка, натиснете върху линка 'Разбивка' в десния край на реда:
UserPostedImage

Edited by user Tuesday, May 29, 2012 9:35:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You can create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.