logo

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
MyHomeBills  
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2012 9:22:31 AM(UTC)
MyHomeBills

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 1/25/2012(UTC)
Posts: 41
Man

UserPostedImage

1. При въвеждането на нова сметка въвеждаме 'очакван разход'. Това поле изобразява сбора на очаквания разход на всички сметки за месеца.
2. Това е основно поле и съдържа важна информация: то показва разликата между сбора на планираните разходи и общата сума на приходите. Стойността му може да бъде положителна или отрицателна, в зависимост от което е оцветено в зелен или червен цвят.
3. Това поле показва сумата, която сте похарчили през днешния ден.
4. Показва сумата на всички записи категоризирани като 'Спестявания' през МЕСЕЦА.
5. Показва сумата на всички записи категоризирани като 'Спестявания' през ГОДИНАТА.
6. Това поле показва сумата на всички 'флагнати' суми, независимо през коя година или месец.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You can create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.