logo

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
MyHomeBills  
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2012 8:57:12 AM(UTC)
MyHomeBills

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 1/25/2012(UTC)
Posts: 41
Man

За да добавите нова категория разход/сметка натиснете бутона 'Управление категории':
UserPostedImage

Въведете име, ключови думи и изберете подходяща иконка за категорията:
UserPostedImage

Създадената категория се визуализира в таблицата с категории:
UserPostedImage

Може да редактирате ключовите думи на създадената от вас категория или да я изтриете:
UserPostedImage

Качената от вас иконка е споделена с останалите потребители на MyHomeBills, като те могат да създават свои категории използвайки я.

Ако желаете да създадете собствена категория, използвайки една от иконките качени от останалите потребители, просто кликнете върху нея:
UserPostedImage

Създадената от вас категория е вече видима в списъка с категории в прозореца за добавяне на нова сметка:
UserPostedImage

При въвеждането на сметка/разход, успешно категоризиран от системата, според въведените от вас ключови думи, се появява иконката, която сте избрали за категорията си:
UserPostedImage

Дефинираната от вас категория, се появява в кръговата диаграма на главната страница (както и във всички доклади и статистики):
UserPostedImage

Edited by user Tuesday, October 28, 2014 12:16:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You can create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.