logo

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
MyHomeBills  
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2012 8:39:39 AM(UTC)
MyHomeBills

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 1/25/2012(UTC)
Posts: 41
Man

Всяка въведена сметка може да бъде категоризирана при намерена една или повече ключови думи в името и описанието и.

При успешна категоризация, вдясно от името на сметката ще забележите иконка за дадената категория.


Обърнете внимание на оградената иконка с изображение на телефонна слушалка тук:

UserPostedImage

При въвеждането на думите: 'телефон', 'мобилен', 'gsm' и много други, в името или описанието на сметката, системата разпознава този разход и го категоризира. (Може да въведете ключови думи на немски и английски)

Ако натиснете върху иконката, ще се появи нов малък прозорец, в който може да намерите доста интересни данни:


UserPostedImage

Горната графика показва (следвайки колонките от ляво надясно) следната информация:

1. Средната сума останалите потребители са похарчили по дадената категория
2. Най-високата похарчена от вас сума по тази категория разход (в скоби е отбелязана датата на, когато е отбелязан този разход)
3. Най-ниската похарчена сума по тази сметка.
4. Обща сума за текущата година.
5. С каква сума повече или по-малко сте платили през текущия месец сравнен с предишния.

Сумата по категоризираната сметка се изобразява в кръговата диаграма на главната страница, като така може да определите каква част от общия бюджет сте отделили за дадената категоризирана сметка:


UserPostedImage

Edited by user Tuesday, May 29, 2012 1:30:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You can create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.