logo

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
MyHomeBills  
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2012 8:23:14 AM(UTC)
MyHomeBills

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 1/25/2012(UTC)
Posts: 41
Man

След като вече сте въвели сметка, очаквана сума и краен срок за плащането и, то тя вече се показва в основната таблица. Да вземем за пример сметката с име 'Телефон' от следващото изображение:
промяна и запис на промени към съществуваща сметка

Може да пишете спокойно във всяка една клетка от таблицата, сякаш попълвате обикновен табличен документ в Excel.

Може да промените очакваната сума, реално платената сума в полето от колонката 'Реално платени', датата, името и др.

След всяка промяна не забравяйте да натиснете бутона 'Запази'

Edited by user Tuesday, May 29, 2012 8:25:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You can create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.