logo

Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
MyHomeBills  
#1 Posted : Tuesday, May 29, 2012 9:10:24 AM(UTC)
MyHomeBills

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 1/25/2012(UTC)
Posts: 41
Man

Идеята на 'флагването' е да проследите сумата на даден разход през месеците/годините. Иползвайки функцията за търсене може да изберете група от записи, които отговарят на зададените критерии за търсене и 'флагвайки' ги да определите общата им сума. Сумата на 'флагнатите' записи се изписва в полето 'Калкулации' - 'Сума на маркирани сметки'

UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You can create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.